Browsing: Cerebrotendinous xanthomatosis; bilateral xanthomas; tendoachilles.